Τυχαία φωτογραφία

PB250027.jpg
Παραγωγή Ντομάτας

Παρακάτω ακολουθεί μία παράθεση φωτογραφιών με όλα τα στάδια παραγωγής της ντομάτας μας από την φύτευση μέχρι την συσκευασία της.